Flexikoppel

Flexikoppel är ett av de populäraste koppel som finns på marknaden idag. 

Läsmer

Det är kanske inte alltid optimalt, och vid till exempel stadsvandring är flexikoppel ingenting som man behöver. Men om man är på en lite mer naturlig plats, så låter ett flexikoppel hunden få mycket större utrymme att röra sig på, utan att den släpps fri. Ett alternativ till flexikoppel är lina, men det är på de flesta sätt underlägset flexikoppel. Med ett flexikoppel är kopplet aldrig ”slakt” och ligger på marken, så att hund och människa kan trassla in sig i det, med risk för allvarliga skador som följd.